Allcamps Zekerheidspakket

Wat houdt het Zekerheidspakket in?

Hoe boek ik het Zekerheidspakket

Voorwaarden

Met het Zekerheidspakket kunt u:

  • Tot 60 dagen voor aankomst kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden.

U ontvangt de volledige betaalde reissom terug minus 10% eigen risico (van de totale reissom) + de premie van het Zekerheidspakket. In de 60 dagen erna gelden de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden. 

  • Tot 12 uur op de dag van aankomst annuleren In geval van overlijden, ongeval of ziekte (met doktersverklaring): 
    • Familieleden in de eerste of tweede graad (ouders, kinderen, broers/zussen, grootouders, schoonouders, stiefkinderen).
    • Partner met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. 

U ontvangt de volledige betaalde reissom terug minus 10% eigen risico (van de totale reissom) + de premie van het Zekerheidspakket.

  • De boeking kan kosteloos gewijzigd worden tot 2 weken voor aankomst. Eventuele extra kosten die de aanbieder als gevolg van de wijziging in rekening brengt, zijn voor rekening van de reiziger.

Het Allcamps Zekerheidspakket moet worden afgesloten tijdens het boekingsproces en voor de eerste betaling. Verzoeken om de verzekering toe te voegen nadat de boeking is verwerkt zullen niet worden geaccepteerd.

Hoeveel kost het Allcamps Zekerheidspakket?

  • 2% van het totaalbedrag van uw boeking. Het exacte bedrag wordt in het boekingsproces berekend.

Houd er rekening mee dat deze verzekering geen annulering dekt die verband houdt met COVID19-gerelateerde reisbeperkingen.


In geval van ziekte, overlijden of ongeval dient u een doktersattest te overleggen. Dit attest dient binnen 3 dagen na annulering door ons ontvangen te zijn. Eventuele kosten voor deze verklaring zijn voor uw eigen rekening. LuxCamp behoudt zich het recht voor om in geval van twijfel een nader onderzoek te laten verrichten door een eigen arts.

Personen ouder dan 75 jaar en personen met een chronische ziekte komen niet in aanmerking voor het Zekerheidspakket.

Zwangerschap en de gevolgen daarvan worden niet als ziekte beschouwd. Epidemische of pandemische ziekten zijn niet gedekt door het Zekerheidspakket.

Medische kosten en eventuele materiële schade veroorzaakt tijdens de reis zijn niet gedekt. Vergeet niet een aanvullende reisverzekering af te sluiten die naast de bagage ook de kosten dekt van bijvoorbeeld een ongeval, ziekte en/of repatriëring tijdens uw vakantie.

Mocht u uw reis willen annuleren omdat u een gunstiger aanbod op onze website heeft gevonden, houdt u er dan rekening mee dat er binnen de eerste 48 uur geen nieuwe vakantie geboekt kan worden.